HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN ELEARNING

 

Nếu thầy, cô hoặc các bạn sinh viên quên mật khẩu tài khoản đăng nhập vui lòng chọn mục quên mật khẩu

Tiếp theo chọn gõ tên đăng nhập hoặc địa chỉ email đăng ký, ví dụ nhập email như sau

Check mail kiểm tra có 1 thư  E-LEARNING ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH: xác nhận mật khẩu thay đổi như hình (Nếu không có trong hộp thư đến nhớ kiểm tra trong hộp thư  rác)

Click vào link màu xanh và chọn tiếp tục hệ thống sẽ gửi về mail người nhận thông tin username và mật khẩu

Chọn link màu xanh, nhập mật khẩu cũ là mật khẩu mail gửi, mật khẩu mới của  cá nhân  sau đó chọn lưu lại những thay đổi để hoàn thành bước lấy lại mật khẩu

Chúc thành công